ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۱٧  

خدایا به رحمت خودت بر بینوایان مومن توانگری

 و بر بیماران شفا و بهبودی و

 به زندگان لطف و کرامت

 و بر مردگان امرزش و رحمت عنایت بفرما.

                                                       ای راحم المساکین