ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٩  

هر که را صبر رهایی ندهد...بیتابی و زاری تباهش می سازد.

                                                                       حضرت علی(ع)

                         *****************************

مرگ از شما آغاز نشده و با شما نیز پایان نمی پذیرد

فکر کنید    عزیزی از شما به سفری رفته

سفر او طولانی شده

و شما به دیدار او می روید

                                                           ( امام علی (ع) )