به ............
ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/۱٠  

   

      به كسي كه عاشقش هستيد به چشم هديه اي

مخصوص از جانب خداوند نگاه كنيد