ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/۱٥  

پروردگارا

محققا تو همه خلق را  جمع آوری در روزی که هیچ شبهه در آن نیست

و هرگز خدا نقص وعده خویش  نخواهد کرد