ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/۱٦  

شما همراه زاده شدید و تا ابد همراه خواهید بود. اما در همراهی خود حد فاصل را نگاه دارید. به یکدیگر مهر بورزید اما از مهر بند مسازید. از نان خود به یکدیگر بدهید اما هر یک برای خود نانی داشته باشید. دل خود را به یکدیگر بدهید اما نه برای نگه داری. در کنار یکدیگر بایستید اما نه تنگاتنگ. همانگونه که ستون های یک بنا دور از هم ایستاده اند. خلیل جبران.