الهي
ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٢۱  

الهي

درهاي صبح را با كليدهاي رحمت و رستگاري براي ما بگشا

و

ما را با بهترين خلعتهاي هدايت و شايستگي  بپوشان

          آمين

    فرازي از دعاي صباح امير المومنين(ع)