الهی....
ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٦/٩  

الهی!  خود را از همه به تو وابستم،

اگر بداری تو را پرستم 

و اگر نداری خود پرستم

نومید مساز بگیر دستم.

الهی!  ای دور از نظر و ای نیکو حضر و ای

نیکوکار نیک منظر، ای دلیل هر برگشته، و ای

راهنمای هر سرگشته، ای چاره ساز هر

بیچاره و ای آرنده هر آواره، ای جامع هر

پراکنده و ای رافع هر افتاده. دست ما گیر ای

بخشنده بخشاینده

 

$$$$_______________________________$$$$$
__$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
_,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____*
______,;$*$,$$**'____________**'$$***,,
____,;'*___'_.*__________________*___ '*,,
,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,,

.•*..*•. .•.

(( با تشکر از عزیزی که مطلب بالا را برام نوشتند ))