رمضان ماه رحمت الهی
ساعت ۸:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۱۱  

 بار پروردگارا ما را بباطل میل مده پس از انکه بحق هدایت

فرمودی و بما از لطف خویش رحمتی عطا فرما که

 همانا تویی بخشنده بی عوض و منت

                                                              ایه 8 سوره مبارکه آل عمران

خدایا ما را برکات خاص این ماه بزرگ و پر رحمت بهره مند فرما

                                                           آمین