بهار و مولوی

  آمد بهار خرم ورحمت نثار شد                                        سوسن چو ذالفقار علی آبدار شد   گلبار پر گره شد و، جوبار پر زره                                         صحرا ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 35 بازدید
مهر 93
1 پست
دی 92
2 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
6 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
6 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
4 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
3 پست
آبان 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
4 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
9 پست
مهر 87
6 پست
شهریور 87
12 پست
مرداد 87
9 پست
تیر 87
11 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
10 پست
دی 86
22 پست
آذر 86
6 پست