به نام خداوند بخشنده و مهربان

خدایا! مرا در لجه دریای احدیت خودت داخل نما و در دریای وحدانیت خودت غرق نماو قوه اقتدار مرا به قدرت فردانیت خودت قوی نما تا آنکه به فضای رحمت واسعه تو درآیم درحالی که از آثار حمایت تو برخوردارم واز تو هیبت زیادی در من ظاهر شود و از عنایت و تعلیم وتزکیه تو به عزت برسم و نیز بپوشان برمن لباس عزت و مقبول درگاهت نما و پیمودن راه وصالت را برای من آسان نما و سرم را به تاج کرامت و بزرگی سرافراز نما و بین من و دوستانت در دنیا و آخرت دوستی برقرار نما و روزی من نما از نور اسمت هیبت و جلالی که دلها و روانهاو همه جانها برای من  مطیع و خاضع شوند، ای آنکه همه گردنکشان دربرابرت خاضعند و ای کسی که گردن کشان در برابرت ذلیل است و ملجا و پناهی از تو جز به سوی تو نیست و کمکی جز بوجود تو نیست و اعتمادی جزبرتو نیست. ای خدا! مرا از شر حسودان و ظلمت شرمعاندان دورنما و رحم نما بر من که زیر سراپرده های تو درآیم. ای کریم کریمان عنایت فرما و مرا در انجام آنچه رضای توست نیرومند ساز و باطن و قلبم را به معرفتت به طرق سلوک روشن نما.                

الهی! چگونه از درگاه تو محروم بازگردم درحالی که با یک جهان اطمینان بر تو بدرگاهت آمدم و چگونه تو مرا از عطایت مایوس خواهی نمود در حالی که مرا بدعا امرنمودی و حالا به درگاهت روی نمودم و به تو پناه آورده ام. خدایا فاصله انداز بین من و دشمنانم همانطور که فاصله کردی بین دشمنانم ، چشم آنان را از من بپوشان که تو آن خدای یکتا هستی ، قسمت می دهم به جلالت که به هر که بخواهی عنایت می کنی و به هر که با تو به راز و نیاز آید، ای خدای زنده و پاینده ، ای ذات با جلال و بزرگوار، و درود فرست بر محمد(ص) و آلش که آقا و نبی ماست و برهمه اهل بیت که پاکیزگان عالمند. آمین

 

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
قایق

سلام امید که در سلامت کامل باشید و یاد ائمه جهت دهنده و رفع کننده مشکلات است خوشبختی و سلامتی دنیایی و رستگاری اخروی هدیه آسمانی برای شما باشد.