/ 13 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سارا

سلام انشاله شما هم به زودی زود میهمان خانه کعبه باشید[گل]

سارا

سلام انشاله شما هم به زودی زود میهمان خانه کعبه باشید[گل]

ساسان

سلام هموطن خوب من ... [گل] اگر چه دیگه مطلبی نمینویسم ولی همیشه مشتاقانه مطالبتون رو میخونم .... [گل] .... باز من ماندم و خلوتی سرد خاطراتی ز بگذشته ای دور یاد عشقی که با حسرت و درد رفت و خاموش شد در دل گور روی ویرانه های امیدم دست افسونگری شمعی افروخت مرده یی چشم پر آتشش را از دل گور بر چشم من دوخت ناله کردم که ای وای این اوست

مهدی حیدری

سلام سارا جان ممنون که به کلبه اندیشه هایم آمدی خیلی خیلی خوشحالم کردی [قلب] نمی دونم چرا هر وقت میای یه حالت فانتزی و خوشگل و عرفانی میگرم [گل] قربونت بشم مواظب خودت باش عزیز دلمی بای [خداحافظ]

یاسی

سلام با این که ندیدمت ولی میدونم یه جورایی شبیه به هم هستیم. دوست دارم باهات صحبت کنم .[خداحافظ]

عمیدی

سلام انتخاب زیبایی ها هم نشان از زیبایی باطن دارد.