ما هر یک یگانه ایم

حرمت اعتبـــــــــار خــــود را
هـــرگز در میــــــــدان مقایســــــه ی خویش با دیگران مشکن
کـــــــه مـــــــا هر یک یگانــــــــه ایم
موجــــــــودی بی نظیر و بـــــــی تشابه

و آرمانهـــــــــای خویش را
به مقیــــــــــاس معیارهـــــــــای دیگران بنیـــــــــاد مکن
تنها تـــــو می دانــــــــــــی کـــــــــه "بهتریــــــــــــن" در زندگانیت
چگونه معنـــــــــــــــــــا می شو

مولانا  "یا چنان بنما که می باشی یا چنان باش که می نمایی"

/ 3 نظر / 12 بازدید

سلام .....وبلاگ زيبا ومطالب جذابي نوشته اي ......... جاري بودن مثل رود را اگر بلد نباشيم .........دست كم پيش پاي هم مي توانيم يك سد نباشيم (ناصرفيض)......سري هم به وبلاگ هاي بزنيد paez2012.persianblog.irپاييزفصل زيبا وseast.persianblog.irعلوم سياسي متشكرم [گل]

ادریس

زندان جای خوبی نیست خدا را در قلبتان زندانی نکنید خواهر گلم وب زیبایی دارید اگه با نام ویاد خدا اغاز میکردی زیبا تر میشد

محسن

سلام موافقم نخل شرقی با پست "کشکول زیارت..." به روز شد... منتظر حضور گرم شما... شاد باشین [گل]