خط سوم

آن خطاط سه گونه خط نوشتی:

یکی او خواندی لاغیر

یکی هم او خواندی هم غیر او

یکی نه او خواندی نه غیر او

"آن خط سوم منم

/ 1 نظر / 25 بازدید
alireza

سلام ممنون از حضورت [گل]