دروغ

در دلهايشان مرضى است و خدا بر مرضشان افزود و به [سزاى] آنچه به دروغ مى گفتند عذابى

دردناك [در پيش] خواهند داشت

                                                            آیه ۱۰ سوره بقره

*******************************************

اينانند كه به خويشتن زيان زده و آنچه را به دروغ برساخته بودند از دست داده‏اند

                                                                                                     آیه ۲۱ سوره هود

/ 0 نظر / 4 بازدید