آدمی توسط خودش آباد یا ویران می شود

آدمی توسط  خودش آباد یا ویران می شود

در زراد خانه اندیشه ، خود را نابود می کند

همچنین ابزار بنای قصرهای بهشتین

شادمانی و آرامش را برای خویش می سازد

با انتخاب درست و کاربرد راستین اندیشه: ادمی به

کمال الهی صعود میکند

با سوئ  استفاده و کاربرد نادرست اندیشه به پایین تر از مرتبه جانور سقوط می کند

میان این دو نهایت ، درجات منشی ، بیشمارند

و آدمی سازند ه و ارباب آنهاست

" جیمز آلن "

/ 3 نظر / 12 بازدید

salam..jaleb bood..doost dashty be kolbeye darvishi manam ye sary bezan...bye

javid

اغلب فكر ميكنيم چون خيلي گرفتاريم به خدا نميرسيم اما واقعيت اين است كه چون به خدا نمي رسيم خيلي گرفتاريم