نیمه گمشده ام یک .....

نیمه گمشده ام آخر کیست / این سوالیست که با خود دارم /

*                                         *                                              *
نیمه گمشده ام یک سیب است / سیب سرخی که ز باغ ازلی می آید /


نیمه گمشده ام یک آهوست / وچه چشمان سیاهی دارد

/
چقدر تندرواست / مثل این که دل او نیز هوایی دارد /


نیمه گمشده ام یک دریاست / چقدر موجو تلاطم دارد /


چقدر جذر چقدر مد چقدر آبی روشن دارد /


نیمه گمشده ام یک رود است / از کنار دل من می گذرد /


و ترش می سازد / به هوای دل سودا زده اش /


نیمه گمشدهام یک کوه است / پر صلابت پر حجم / و عجب

 شرم و حیایی دارد / نیمه گمشده ام یک بید است /که به

مجنون صفتی مشهور است /

 


نیمه گمشده ام یک فصل است / که همه فصل خدا را دارد /


نیمه گمشده ام یک ساز است / و صدای نی مجنون دارد /


و صدای دل پر درد زمان / که برای دل من می خواند /


نیمه گمشده ام یک ابر است / سیرت و صورت زیبا دارد /


ولی گه گاه دلش می گیرد / پس کمی اشک ز خود می بارد /


نیمه گمشده ام یک دشت است / پر ز گلهای شقایق شده است /


پر ز عطر است پر ز سنبل / پر ز خواب گل مریم شده است /


نیمه گمشده ام مهتاب است / که شب تار به هم می پوید /


نیمه گمشده ام یک تنهاست /که دلی پر ز شکایت دارد /


و کسی را به نفس می خواهد / که بر او راز و غم دل گوید /


نیمه گمشده ام در یاد است / و درون دل من می ماند /


نیمه گمشده ام را ز خدا می خواهم /


و برای دل مهتابیمان / نور و عشق ابدی می خواهم /


نور و عشقی ز صفا می خواهم / که میان من و اوجاوید است

/
نور و عشقی ز خدا می خواهم / که درون من و او جاوید است

 

 

 

/ 6 نظر / 8 بازدید
مدد

سلام بسیار عالی بود خیلی جالب منم رفتم تو فکر نیمه گمشده ام چه شکلی هست شاید مثل نیمه شما ابری و مثل یک دشت شایدم مهتاب شایدم تنها نمی دانم ولی بسیار عالی نوشتید منم با یک مطلب جدید به روزم و منتظر حضورت یاعلی

دوست

سلام نیمه گمشده ام را خدا هر روز در قالب یک دوست خوب به من و دوست نشان میدهد و بس .... خیلی زیبا بود. دست پر مهر پروردگار یار و یاور شما باشد. یا حق

مینا

[قهر][قهر][قهر][قهر][قهر][قهر][بغل][بغل][بغل]