پروردگارا

محققا تو همه خلق را  جمع آوری در روزی که هیچ شبهه در آن نیست

و هرگز خدا نقص وعده خویش  نخواهد کرد

/ 0 نظر / 5 بازدید