کآن درد به صد هزار درمان ندهم

 

من درد تو را ز دست آسان ندهم

 

دل برنکنم ز دوست تا جان ندهم

 

از  دوست  به یادگار  دردی دارم

 

کآن درد به صد هزار درمان ندهم

 

*

 

تا با غم عشق تو   مرا کار افتاد

 

بیچاره دلم   در غم  بسیار افتاد

 

هرچند فتاده بود اندر غم عشق

 

اما نه چنین زار  که این بار افتاد

 

*

 

من ذره و خورشید لقایی تو  مرا

 

بیمار غمم   عین دوایی  تو  مرا

 

بی بال و پر اندر پی تو  می پرم

 

من کاه شدم چو کهربایی تو مرا

/ 0 نظر / 124 بازدید