شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا

                                 بر منتهای همت خود کامران شدم

/ 1 نظر / 14 بازدید
ژولیت

خوش به حالت ولی هیچی به من نمی ده