برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی

                              که در نظام طبیعت ضعیف پایمال است

/ 2 نظر / 9 بازدید
عاشق کوهستان

[گل] سلام

قایق

سلام قوی شدن به اتصال بیشتر با مبدا هستی است انشاالله که شما قوی در اتصال به حق هستید