رويکرد سيستمی

رويكرد سيستمي

   پدر روزنامه مي‌خواند اما پسر كوچكش مدام مزاحمش مي‌شود. حوصله پدر سر رفت و صفحه‌اي از

 

روزنامه را كه نقشه جهان را نمايش مي‌داد جدا و قطعه قطعه كرد و به پسرش داد .

 

«بيا! كاري برايت دارم. يك نقشه دنيا به تو مي‌دهم، ببينم مي‌تواني آن را دقيقاً

همان طور كه هست بچيني؟»

 

و دوباره سراغ روزنامه اش رفت. مي‌دانست پسرش تمام روز گرفتار اين كار است.

اما يك ربع ساعت بعد، پسرك با نقشه كامل برگشت.

 

پدر با تعجب پرسيد: «مادرت به تو جغرافي ياد داده؟»

 

پسر جواب داد: «جغرافي ديگر چيست؟ پشت اين صفحه تصويري از يك آدم بود.

وقتيتوانستم آن آدم را دوباره بسازم، دنيا را هم دوباره ساختم.»

 

 

نتيجه :

·     در حل مسئله به ابعاد مختلف مسئله بايد توجه كرد.

 

·     حل يك مسئله ساده‌تر ممكن است منجر به حل  يك مسئله  پيچيده‌تر شود.

 

****************************************

منبع: كوئيلو، پائولو. 1383. پدران، فرزندان، نوه‌ها. ترجمه آرش حجازي.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید