صبر

سوره های ص 41 و طه 25:صبری که ایوب از آن پر بود.خدا همه کسانش را برای آزمایش از او گرفت و او صبر کرد و از خدا صبر خواست  یا موسی که مشتاقانه برای مناظره و مقابله با فرعون از خدا درخواست کرد .............>>صبر در مشکلات.

سوره ص آیه 24:صبری که داود بهنگام داوری بین 2 برادر نداشت و متهم را بدون اجازه دادن به وی برای از خود دفاع کردن،محکوم کرد..............>>صبر در تصمیم گیری.

سوره قصص 15:صبری که موسی هنگام دیدن کتک کاری 2 نفر نداشت که با شنیدن صدای کمک یکی از  همکیشانش متعصبانه جلو آمد و ناخواسته با مشتش دیگری را کشت........>>صبر در هنگام عصبانیت و بقولی از کوره در رفتن.

سوره کهف:صبری که موسی در همراهی با خضر نداشت و 3 فرصت را از دست داد.....>>صبر برای رسیدن به هدف و مقصود.

سوره قلم 48:صبری که یونس برای درخواست عذاب کردن قومش از خدا نداشت و زودتر از موعد از خدا خواست................>>صبر برای انجام کاری

و.......

شاید هیچکدوم!. تا ندای مخالفی با عقیدمون و با نظرمون رو می شنویم فریادمون بلند می شه.

بمحض رسیدن سختی و ناراحتی روحیمون رو می بازیم و به خدا شک می کنیم! مگر ندای پروردگارت را نشنیدی که می گوید:

شوری 33:خدا اگر اراده  کند،باد را ساکن می کند تا آنها بر پشت دریا بی حرکت بمانند.در این مثال نشانه ای است برای هر صبر کننده ای.

ببین چه زیبا مثال می زند.دریای بدون باد را به کوهی از مشکلات تشبیه می کند و اینجاست که تنها با صبر و توکل و البته تلاش برای رفع آن می توان بر این مشکلات غلبه کرد.

 

/ 3 نظر / 10 بازدید
سنگ صبور

سلام عزیز اکثر وبلاگتو دیدم جالب بود

رفیق دلسوخته

هر چی ازاین مطالب زیبا وآموزنده از قرآن درعمل زیبایشون رو بهتر احساس مکنی ومی بینی[گل]