باران

باران....زمین را بارور می کند، و ، آب آن    تنها پس از رویاندن یک بذر.........رویاندن یک درخت....شکوفاندن یک گل به آسمان باز میگردد

 به عزیزی که مثل باران .....................

/ 2 نظر / 5 بازدید
ارش

خيلی خوبه اما کمه عزيز بيشتر بنويس لطفا

ممنون