فرازی از دعای عرفه

  ترسان خودت کن که گویا مى بینمت و به پرهیزکارى از خویش خوشبختم گردان  و به واسطه نافرمانیت بدبختم مکن و در سرنوشت خود خیر برایم مقدر کن و مقدراتت را برایم مبارک گردان تا چنان نباشم که تعجیل آنچه را تو پس انداخته اى بخواهم و نه تاءخیر آنچه را تو پیش انداخته اى خدایا قرار ده بى نیازى در نفس من و یقین در دلم و اخلاص در کردارم و روشنى در دیده ام و بینایى در دینم و مرا از اعضا و جوارحم بهره مند کن و گوش و چشم مرا وارث من گردان در پیش خودم خوار کن و در چشم مردم بزرگم کن و از شر جن و انس بسلامتم بدار و به گناهان رسوایم مکن و به اندیشه هاى باطنم سرافکنده ام مکن و به کردارم دچارم مساز و نعمتهایت را از من مگیر و بجز خودت به دیگرى واگذارم مکن خدایا به که واگذارم مى کنى آیا به خویشاوندى که از من بِبُرَد یا بیگانه اى که مرا از خود دور کند یا به کسانى که خوارم شمرند و تویى پروردگار من و زمامدار کار من بسوى تو شکایت آرم از غربت خود اگر بخواهم نعمتها و عطاها و مراحم بزرگ تو را بشمارم نتوانم اى مولاى من این تویى که منت نهادى و این تویى که نعمت دادى این تویى که احسان فرمودى این تویى که نیکى کردى این تویى که فزونى بخشیدى این تویى که کامل کردى این تویى که روزى دادى این تویى که توفیق دادى این تویى که عطا کردى این تویى که بى نیاز کردى این تویى که ثروت بخشیدى این تویى که ماءوى دادى این تویى که کفایت کردى این تویى که هدایت کردى این تویى که نگهداشتى این تویى که پوشاندى این تویى که آمرزیدى این تویى که نادیده گرفتى این تویى که قدرت و چیرگى دادى این تویى که عزت بخشیدى این تویى که کمک کردى این تویى که پشتیبانى کردى این تویى که تاءیید کردى این تویى که یارى کردى این تویى که شفا دادى این تویى که عافیت دادى این تویى که اکرام کردى بزرگى و برترى از تو است و ستایش همیشه مخصوص تو است و سپاسگزارى دائمى و جاوید از آن تواست

/ 4 نظر / 9 بازدید
:::سرباز لشگر عشق:::

سلام ... ممنونم از حضورتون که سرشاراز مهربانی و البته توجه بود... من هم با نظر شما موافقم... و نیز بگویم که عید عشقبازی بر شما مبارک.... باشد که عاشق شویم و قربانی حق شویم... ...[گل]

جواد معین

عرفان عرفات شعور مشعر تمنای منی رمی جمرات جرات ابراهیم طاقت اسماعیل صبر هاجر وصال معشوق در روز اوج بندگین صیبت باد عید سعید قربان مبارک

:::سرباز لشگر عشق:::

سلام... اومدم تا دعوتتون کنم تا بیایید و بخونید""غم شادی"" را. منتظرتون هستم مثل همیشه و به رسم گذشته...صمیمانه. ...[گل]

saeed

سلام سارا.دل نوشته هات خیلی زیباست.روح پدر عزیزت شاد باد.